Producent Bielizny Damskiej
„SAWREN”
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 13
tel. (+48 85) 662 88 16
tel./fax (+48 85) 662 88 17

e-mail: sawren@sawren.com